Publishing House
Proceed to the Publishing House

Książę Kazimierz Konradowic i Kujawy jego czasów

Dariusz Karczewski

WYDAWNICTWO AVALON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 2017
Page(s): 246
Section:
ISBN: 9788377302255
 
 
 

 

 Czasy rządów Kazimierza I Konradowica (1230-1267) były dla Kujaw okresem ukształtowania ich odrębności dzielnicowej i wzmożonego rozwoju społeczno-ekonomicznego całego księstwa. Za jego panowania w państwie ufundowano kilka klasztorów i lokowano szereg miast. Spośród nich Inowrocławowi przypadła szczególna pozycja w obrębie średniowiecznych Kujaw, ugruntowana nie tylko nadaniem praw miejskich, lecz wsparta także wieloma przywilejami. Pomino wspomnianych zasług, postać tego władcy nie doczekała dotychczas godnego jej opracowania. Oddając tę książkę w ręce Czytelników, mamy nadzieję, że nie tylko przybliży ona dokonania księcia Kazimierza Kujawskiego, ale także da asumpt do przyszłej monografii tego władcy.