Publishing House
Proceed to the Publishing House

Legionista rzymski 284-337. Czasy Dioklecjana i Konstantyna

Ross Cowan

Wydawnictwo Napoleon V, 2017
Page(s): 64
Section:
ISBN: 9788365746924
 
 
 

 

Ross Cowan

Wydawnictwo Napoleon V, 2017

Section:

Page(s): 64

ISBN: 9788365746924

 

 Dioklecjan i Konstantyn byli najwybitniejszymi spośród późnorzymskich cesarzy, a na okres ich panowania przypada apogeum istnienia legionów. Pod rządami następców Konstantyna, liczebność poszczególnych legionów spadła i w coraz większym stopniu traciły one swój wysoki status na rzecz nowych, elitarnych jednostek auxilia. Jednakże pomiędzy 284 a 337 rokiem to właśnie legiony były dominującą siłą. Legioniści pokonali wszystkich przeciwników i stanowili forpocztę zapierającej dech w piersiach odnowy cesarstwa, która przyniosła upokorzenie imperium perskiego i sprowadzenie Gotów i Sarmatów do roli wasali. Niniejszy tom poświęcony jest omówieniu wyposażenia, pochodzenia, szkolenia i doświadczeń bojowych ludzi ze wszystkich zakątków cesarstwa, którzy stanowili trzon sił rzymskich legionów w tym kluczowym okresie.