Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Uchodźcy w Europie. Uwarunkowania, istota, następstwa

Konstanty A. Wojtaszczyk, Jolanta Szymańska

Aspra-JR, 2017
Stron: 714
Dział:
ISBN: 9788375457360
 
 
 

 

Konstanty A. Wojtaszczyk, Jolanta Szymańska

Aspra-JR, 2017

Dział:

Stron: 714

ISBN: 9788375457360

 Zasadniczą wartość publikacji sygnowanej przez redaktorów naukowych Konstantego Adama Wojtaszczyka i Jolantę Szymańską należy upatrywać w tym, że tworzy ona aktualną, rzetelną i dobrze udokumentowaną płaszczyznę do racjonalnej oceny i interpretacji wielu szans, wyzwań i zagrożeń generowanych przez współczesne migracje ze szczególnym uwzględnieniem uchodźstwa. Z uwagi na skalę zjawiska i towarzyszące mu emocje polityczne i społeczne ta mająca wieloaspektowy i interdyscyplinarny charakter monografia wnosi istotny wkład do porządkowania debaty nad europejskimi problemami migracyjnymi oraz stanowi znaczące wsparcie dla niełatwego procesu kształtowania racjonalnego podejścia do tego ważnego zagadnienia.

dr hab. prof. UPH Włodzimierz Fehler 
Zaletą monografii jest kompleksowe podejście do omawianego problemu. W warstwie merytorycznej dostarcza ona gruntownej wiedzy o przyczynach i potencjalnych skutkach kryzysu migracyjnego, jakiego doświadcz dzisiejsza Europa. Doskonale zidentyfikowano w niej problemy i poddano je rzetelnej analizie. Wskazano ograniczenia polityki azylowej Unii Europejskiej i państw członkowskich [...]. Z całą pewnością monografia będzie przydatną lekturą dla szerokiego grona zainteresowanych problemem uchodźstwa - zarówno akademików, jak i praktyków wdrażających politykę migracyjną. Powinna być obowiązkową lekturą studentów europeistyki, politologii, stosunków międzynarodowych, socjologii i dziennikarstwa.

prof. dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz