Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Historia communitatem facit. Struktura narracji tworzących toźsamości grupowe w średniowieczu

Andrzej Pleszczyński, Joanna Sobiesiak, Karol Szejgiec

JOANNA ROSIK WYDAWNICTWO CHRONICON, 2016
Stron: 286
Dział:
ISBN: 9788394616687
Wydanie drukowane
 

48,00 43,20

Pozycja dostępna

 

 Spis treści:

 Wstęp / 7 ROZDZIAŁ 1. ORIGO / 171.1. Kosmas z Pragi, jego wizja początków ludu i państwa w kontekście czeskiej tradycji historiograficznej / 171.2. Wiersze lubiąskie (Versus Lubenses) i średniowieczne narracje o powstaniu klasztoru / 411.3. Narracje o początkach dynastii - przykłady francuskie, zwłaszcza kroniki Dudona z St. Quentin Librorum tres de moribus et actis primorum Normanniae ducumoraz Jana z Marmoutier Gesta consulum Andegavorum / 64Narracja normandzka / 66Legenda dynastyczna hrabiów Andegawenii / 751.4. Kobieta a mężczyzna - natura a cywilizacja; pierwszy początek i jego sens oraz znaczenie „nowych początków” / 84 ROZDZIAŁ 2. IDENTITAS / 1032.1. Czesi naród wspaniały - czeladź św. Wacława / 1032.2. Wspólnota klasztorna: tożsamośćbudowana poprzez związek ze świętym patronem /1262.3. Potwory i zwierzęta magiczne jako część opowieści grodowych i legend lokalnych /1472.4. Polacy-Asowie i waniczni Rusini: budowanie narracji rozgraniczającej / 169 ROZDZIA಍. EXCLUSIO / 1893.1. Slavi genus hominum durum. Stereotypowe opisy Słowian i ich ziemi w średniowieczu / 1893.2. Apostatica gens Iudeorum.Wyobrażenie żydów jako anty-społeczności, wrogów cywilizacji / 2073.3. ...super Sodomam et Gomorrham sulphur et ignem a Domino de caelo (Rdz 19, 24). O ludziach łamiących ład seksualny wspólnoty / 225 Zakończenie / 247Wykaz skrótów / 256Bibliografia / 258Indeks osób / 266Summary / 277