Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Kupując oczami. Reklama w przedwojennym Krakowie

Iwona Kawalla

[Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2017
Stron: 96
Dział:
ISBN: 9788375772579
 
 
 

 

Iwona Kawalla

[Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2017

Dział:

Stron: 96

ISBN: 9788375772579

Kupując oczami to kolejna z wystaw czasowych w Kamienicy Hipolitów wpisująca się w cykl Od frontu i od kuchni, którego celem jest uzupełnienie wystawy stałej ukazującej wnętrza domu mieszczańskiego oraz przybliżenie różnych aspektów życia, pracy zainteresowań i codzienności mieszkańców Krakowa.
Folder do wystawy czasowej Kupując oczami przybliża bogaty świat środków reklamowych stosowanych przez krakowskich przedsiębiorców w drugiej połowie XIX wieku i na początku XX wieku.
Reklama od dawna związana była z życiem społecznym, kulturowym, ekonomicznym i odgrywała ogromną rolę w rozwoju przemysłu i handlu.
Podstawowym zadaniem reklamy było zostać zapamiętaną i trafić do jak najszerszej listy odbiorców.
Aby to osiągnąć, stosowano przeróżne triki, przede wszystkim oddziaływano na emocje, zmysły i pragnienia.
Komunikat słowny zestawiany z obrazami o specjalnej kompozycji i kolorystyce sprawiał, że reklamom wierzono.
W początkowych latach rozwoju reklamy największą siłę oddziaływania na potencjalnych klientów miały ogłoszenia zwane inseratami, drukowane w prasie, w księgach  adresowych i informatorach a także katalogi i cenniki wydawane przez przedsiębiorstwa.
Reklama miała zaskakiwać, zmieniać się, podążać za nowościami, więc wykorzystywano dla jej potrzeb nowinki techniczne takie jak reklama kinowa i muzyczna odtwarzana na płytach.
Wraz z rozwojem środków transportu reklama pojawiła się na samochodach, autobusach, zeppelinach.
Z biegiem lat inseraty prasowe, ulotki, a nawet druki firmowe z czarno-białych zyskiwały rozbudowaną paletę kolorów.