Publishing House
Proceed to the Publishing House

Wojna i wojskowość w twórczości oraz adaptacjach powieści Bolesława Prusa

Magdalena Czachorowska, Mariusz Guzek

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO, 2016
Page(s): 290
Section:
ISBN: 9788380180970
Printed edition
 

31,00 PLN 27,90 PLN

In Stock

 

Militariom w „Faraonie” poświecono już osobne opracowanie ponieważ  jednak w czasie ekscerpcji materiału okazało się, że pod względem słownictwa dotyczącego wojska, Faraon jest faktycznie absolutnie wyjątkowy i w porównaniu z innymi utworami pisarza stanowi najbogatsze źródło materiału językowego, nie jest jednak jedyny, pojawiła się potrzeba rozszerzenia opracowania. Tom niniejszy wypełnia więc lukę w zakresie słownictwa militarnego w całej twórczości Bolesława Prusa. Tym jednak razem rozważania natury językowej uzupełnione zostały o uwagi filmoznawcy. W ten sposób czytelnik otrzymuje do rąk analizę pełniejszą, a temat ukazany został z różnych punktów widzenia.