Publishing House
Proceed to the Publishing House

Wojna - Wojsko - Bezpieczeństwo poprzez stulecia i epoki. Studia i materiały

red. Andrzej Aksamitowski, red. Renata Gałaj-Dempniak, red. Henryk et al. Wlaczak

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI Biblioteka Główna, 2016
Page(s): 544
Section:
ISBN: 9788364277764
Printed edition
 

130,00 PLN 117,00 PLN

In Stock

 

Wojna od zawsze towarzyszyła rodzajowi ludzkiemu. Była obecna we wszyst­kich cywilizacjach od czasów wspólnot pierwotnych po okres współczesny. Można stwierdzić bez szczególnej przesady, iż dzieje ludzkości to historia wojen. Stanowiły one motor rozwoju społecznego, gdyż na ruinach starych cywilizacji tworzyły się nowe, z reguły górujące nad minionym porządkiem. Powstające i udoskonalane narzędzia walki stymulowały postęp naukowo‑techniczny. W rezultacie wiele wynalazków było potem adaptowanych dla potrzeb życia codziennego. Konflikty zbrojne niosły jednak także ze sobą śmierć, okrucieństwo, zniszczenia i często niewyobrażalną skalę nieszczęść i tragedii. Zwłaszcza wiek XX z dwiema pożogami o zasięgu globalnym sta­nowił dla rodzaju ludzkiego najdotkliwsze i najsroższe doświadczenie w dzie­jach. Także obecne stulecie nie jest wolne od konfliktów zbrojnych, choć podejmowane były i są próby rozwiazywania sporów metodami innymi niż militarne. Widać jednak, iż wojny nie da się całkowicie wyeliminować z życia ludzkości, dopóki istnieją grupy, społeczności, narody i państwa uznające ten sposób rozstrzygania sporów za właściwy
i skuteczny.                                                                                                             Ze wstępu