Publishing House
Proceed to the Publishing House

Edukacja aksjologiczna. Zarys problematyki

Grzegorz Żuk

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2016
Page(s): 322
Section:
ISBN: 9788377848753
 
 
 

 

Grzegorz Żuk

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2016

Section:

Page(s): 322

ISBN: 9788377848753

Edukacja aksjologiczna. Zarys problematyki – opis wydawcy

Książka niesie w sobie duży walor poznawczy, wnosi nowy zasób wiedzy do nauk o wychowaniu, jest interesująca i skłania do licznych przemyśleń. Autor podjął w niej bardzo ważną i niezwykle aktualną problematykę wymagającą intensywnych badań i wniosków. Książka nie zamyka drogi, ale wręcz przeciwnie - toruje drogę do konstruowania solidnych podstaw edukacji aksjologicznej, do wprowadzania w świat wartości, w życie wartościowe, ku życiu wartościowemu. Płynie z niej przesłanie o edukację z rdzeniem aksjologicznym, uczącą kreatywnie myśleć, stawać się człowiekiem rozważnym i odpowiedzialnym, wrażliwym aksjologicznie, świadomym swej kondycji "humanitatis", zajmującym należne miejsce w "universum" antroposfery aksjologicznej. [...] Powstała książka ważna, będąca dobrym przykładem opracowania wprowadzającego w podstawy edukacji aksjologicznej.

Z recenzji prof. zw. dr hab. Urszuli Ostrowskiej

Przedsięwzięcie podjęte przez Grzegorza Żuka dotyka najbardziej konstytutywnych elementów ludzkiego istnienia i działania. Jednocześnie są to kwestie niezwykle wrażliwe, drażliwe, osobiste, czasami wręcz "intymne". I to z różnych względów. Po pierwsze, sposób kształtowania się ludzkiej świadomości aksjologicznej angażuje najgłębsze pokłady osobowości. Po drugie, skoro wartości, wyznaczając ludzkie odczuwanie sensu życia, wpływają na decyzje, jak żyć i czy w ogóle żyć warto, to oddziaływanie edukacyjne nabiera tutaj wagi i ciężaru, mamy bowiem do czynienia z wywieraniem bezpośredniego i pośredniego wpływu na komponenty życia drugiego człowieka. Po trzecie, w edukacji aksjologicznej - analizowanej w recenzowanej książce - mamy do czynienia z osobami młodymi, niedojrzałymi, jeszcze nieukształtowanymi. O ile więc każde w ogóle działanie, w którym wpływamy na los drugiego, obarcza nas odpowiedzialnością, o tyle odpowiedzialność ta rośnie, gdy nasze oddziaływanie kieruje się ku ludziom młodym. Już te trzy względy poświadczają, że problematyka recenzowanej książki jest niezwykle ważna, a jej podjęcie potrzebne. Jest to niewątpliwy walor książki, który należy wyraźnie wyartykułować.[...] Ze względu na szerokość ujętej problematyki oraz przedstawienie najważniejszych poglądów analizowanych stanowisk książka będzie mogła być wykorzystywana w dydaktyce jako rodzaj wprowadzenia do tytułowej problematyki.

Z recenzji dra hab. Leszka Kopciucha, prof. nadzw. UMCS