Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

KK, KPK, KKW, KSKU oraz inne akty prawne. Edycja sądowa

WYDAWNICTWO C. H. BECK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 2016
Stron: 1018
Dział:
ISBN: 9788325581503
 
 
 

 

WYDAWNICTWO C. H. BECK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 2016

Dział:

Stron: 1018

ISBN: 9788325581503

KK. KPK. KKW. KSKU. Edycja Sądowa zawiera:

 • Kodeks karny,
 • Przepisy wprowadzające Kodeks karny,
 • Kodeks wykroczeń,
 • Kodeks postępowania karnego,
 • Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego karny,
 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • Ustawę o świadku koronnym,
 • Kodeks karny wykonawczy,
 • Kodeks karny skarbowy,
 • Przepisy wprowadzajace Kodeks karny skarbowy,
 • Ustawę o opłatach w sprawach karnych,
 • Ustawę o postępownaiu w sprawach nieletnich,
 • Ustawe o przeciwdziałaniu narkomanii