Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Nieznane dzieje Polski 1943-2015

Marek Gędek

Fronda, 2016
Stron: 926
Dział:
ISBN: 9788380791053
 
 
 

 

Marek Gędek

Fronda, 2016

Dział:

Stron: 926

ISBN: 9788380791053

Nowatorska książka dr. Gędka pokazuje na mapach procesy historyczne, polityczne i gospodarcze, które inne książki tylko starają się opisać. Bez wątpienia niniejszą pozycję śmiało można nazwać „telewizją na papierze”. Autor wykazuje proste korelacje pomiędzy podskórnymi procesami, często niewidocznymi dla przeciętnego odbiorcy, a zjawiskami w skali makro.

1. Instalowanie systemu sowieckiego w Polsce w latach 40. i 50. – unikatowe mapy pokazujące np. lokalizację oddziałów Armii Czerwonej i grup partyzanckich w Polsce, zasięg reformy rolnej, założenia planu sześcioletniego itp.

2. Lata 1954-1989 –różne formy komunistycznego ustroju:
– Upadek stalinizmu ( 1954-­1957)
– Pierwsza faza rządów Gomułki (1957-1967)
– Komunizm narodowy (1967-­1970)
– „Gierkowski stalinizm” (1970-1980)
– Powstanie „Solidarności” i czas dwuwładzy w Polsce ( 1980-­1981)
– Dyktatura wojskowa (lata 1982-­1989) zakończona Okrągłym Stołem.

Ważnym elementem tego rozdziału są niepublikowane nigdzie dotychczas mapy przedstawiające zasięgi strajków w 1980 – 1981 roku oraz późniejszą walkę podziemnej opozycji z władzami PRL.

3. Od „solidarnościowo”­ PZPR-­owskiego współistnienia do wyborów 2015 roku – ta część zawiera między innymi mapy przedstawiające wyniki wyborów parlamentarnych, prezydenckich i samorządowych umożliwiających porównania przekrojowe zachodzących zmian.

Książka dotowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego