Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2015/2016

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI, 2016
Stron: 216
Dział:
ISBN: 12307033
Wydanie drukowane
 

35,00 31,50

Pozycja dostępna

 

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI, 2016

Dział:

Stron: 216

ISBN: 12307033

TREŚĆ

Skład Polskiej Akademii Umiejętności (według stanu w dniu 18 czerwca 2016)

 • Rada 
 • Członkowie 

Działalność PAU od czerwca 2015 do maja 2016

 • Protokół Uroczystego Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 14 listopada 2015 
 • Protokół Walnego Zgromadzenia PAU w dniu 19 marca 2016 
 • Protokół Walnego Zgromadzenia PAU w dniu 18 czerwca 2016 
 • Protokół Uroczystego Posiedzenia Publicznego PAU w dniu 18 czerwca 2016 
 • Sprawozdanie Sekretarza generalnego PAU za okres od czerwca 2015 do maja 2016 
 • Kandydaci na członków PAU w 2016 roku 
 • Protokół posiedzenia Komisji Rewizyjnej Polskiej Akademii Umiejętności 
 • Uchwała Walnego Zgromadzenia PAU w sprawie nauczania języka łacińskiego i kultury antycznej 
 • Uchwała Walnego Zgromadzenia o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2015 
 • Uchwała Walnego Zgromadzenia o pokryciu straty za rok 2015 
 • Posiedzenia PAU 
 • Książki i czasopisma wydane od czerwca 2015 do maja 2016
 • Członkowie PAU wybrani w 2016 roku 
 • Informacja o wykorzystanych w 2015 r. stypendiach Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich 
 • Wyciąg z protokołu posiedzenia Komisji Stypendialnej PAU do rozdziału stypendiów Fundacji Lanckorońskich
  i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na rok 2017 

 

 

Wykłady

 • Janusz LIMON, Wrodzone wady rozwojowe i choroby genetyczne człowieka w sztuce 
 • Krzysztof MEYER, Jak i dlaczego zimna wojna zdeformowała muzykę w Europie 

 

Zmarli

Członkowie PAU zmarli od czerwca 2015 do maja 2016

 

Wydział I

Krajowi

 • Maria Karpluk (30 X 1925 – 2 I 2016), Leszek Bednarczuk 
 • Witold Mańczak (12 VIII 1924 – 12 I 2016), Leszek Bednarczuk 
 • Maria Podraza-Kwiatkowska (19 I 1926 – 5 IV 2016), Marian Stala 

Zagraniczni

 • Andrzej Stanisław Ciechanowiecki (28 IX 1924 – 2 XI 2015), Jan K. Ostrowski 
 • Umberto Eco (5 I 1932 – 19 II 2016), Luigi Marinelli 
 • Karl Dedecius (20 V 1921 – 26 II 2016), Jan Prokop 

Wydział II

Krajowi

 • Wojciech Rojek (9 I 1954 – 29 IX 2015), Andrzej Kastory  
 • Janusz Tazbir (5 VIII 1927 – 3 V 2016), Jerzy Wyrozumski 

Zagraniczny

 • Denver Fred Wendorf (31 VII 1924 – 15 VII 2015), Romuald Schild 

Wydział III

Krajowi

 • Czesław Kazimierz Olech (22 V 1933 – 1 VII 2015), Zbigniew Ciesielski 
 • Czesław Ryll-Nardzewski (7 X 1926 – 18 IX 2015), Stanisław Kwapień 
 • Stanisław Knothe (2 II 1919 – 31 XII 2015), Jakub Siemek 

Zagraniczny

 • Leszek Czuchajowski (8 IX 1926 – 4 III 2016), Roman Pampuch, Stanisław Penczek 

Wydział VI

Krajowy

 • Janina Kraupe Świderska (27 I 1921 – 3 III 2016), Paweł Taranczewski 

 

 

Varia

 • Z działalności Archiwum Nauki PAN i PAU w 2015 roku, Rita Majkowska 
 • Sprawozdanie z działalności Fototeki Lanckorońskich PAU za okres od czerwca 2015 do maja 2016, Adam Korczyński 
 • Sprawozdanie z działalności Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie (PINK)
  w roku akademickim 2015/2016, Stanisław Latek 
 • Małgorzata KACZANOWSKA, Janusz K. KOZŁOWSKI, Early Holocene adaptations in the Southern Balkans
 • Tomasz REMBALSKI, Powołanie i pierwszy rok działalności Stacji Naukowej
  i jej Komisji Kaszubskiej Polskiej Akademii Umiejętności w Gdańsku 
 • Alfabetyczny spis członków PAU