Publishing House
Proceed to the Publishing House

Inżynieria dusz. Literatura realizmu socjalistycznego w planie

Wojciech Tomasik

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, 2016
Page(s): 232
Section:
ISBN: 9788323135494
 
 
 

 

Wojciech Tomasik

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, 2016

Section:

Page(s): 232

ISBN: 9788323135494

Książka dotyczy roli, jaką wyznaczył literaturze plan „propagandy monumentalnej”. Program „propagandy monumentalnej”, naszkicowany przez Lenina wkrótce po zwycięstwie rewolucji bolszewickiej, zmierzał do upowszechnienia idei komunizmu przy wykorzystaniu wielkich kompozycji plastycznych (pomników, płaskorzeźb, malowideł ściennych). Sztuka realizmu socjalistycznego (rozwijająca się w Rosji radzieckiej od wczesnych lat trzydziestych a w Polsce od 1948 roku) pod wieloma względami przypomina koncepcję Lenina. „Inżynieria dusz” skupia się na podstawowej cesze realizmu socjalistycznego: tendencji do zacierania granic między sztuką a życiem. „Wielkie budowle komunizmu” (socjalistyczne miasta, inwestycje przemysłu ciężkiego) okazują się komunikatami, których ideologiczne przesłanie wykładać miała literatura. Książkę uzupełnia przegląd prac o sztuce stalinowskiej, jakie zostały opublikowane w Polsce oraz na Zachodzie.