Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Wizyty cesarza Franciszka Józefa I w Galicji

Michał Oberc

UNIWERSYTET RZESZOWSKI, 2016
Stron: 182
Dział:
ISBN: 9788379963195
 
 
 

 

Michał Oberc

UNIWERSYTET RZESZOWSKI, 2016

Dział:

Stron: 182

ISBN: 9788379963195

SPIS TREŚCI

Wstęp

I. WIZYTY CESARSKIE W GALICJI

I.1. Oficjalne wizyty cesarskie w Galicji

I.1.1. Podróż inspekcyjna po Galicji i Bukowinie 11 X – 3 XI 1851 r.

I.1.2. Podróż inspekcyjna po Galicji i Bukowinie 1–19 IX 1880 r.

I.2. Wizyty o charakterze wojskowym

I.2.1. Podróż inspekcyjna po Galicji i Bukowinie 13 VI – 9 VII 1855 r.

I.2.2. Manewry i wizyta Franciszka Józefa I w Jaśle 10–16 IX 1900 r.

I.3. Wizyty o charakterze okazjonalnym

I.3.1. Wizyta na Wystawie Krajowej we Lwowie 7–11 IX 1894 r.

I.4. Wizyty, które nie doszły do skutku

I.4.1. Podróż inspekcyjna 1868 r.

II. POLITYCZNY ODDŹWIĘK WIZYT

II.1. Treści polityczne przypisywane podróżom cesarskim

II.2. Skutki polityczne wizyt dla kraju

II.3. Sprawa przekazania Wawelu na rezydencję monarszą

III. PRZYJĘCIE CESARZA PRZEZ LUDNOŚĆ GALICJI

III.1. Ewolucja stosunku do wizyt monarszych poszczególnych grup społecznych

III.1.1. Szlachta i arystokracja

III.1.2. Sfery mieszczańskie

III.1.3. Chłopstwo i duchowieństwo

IV. KRAJ WOBEC WIZYT CESARSKICH

IV.1. Wydatki związane z przygotowaniem wizyt cesarskich

IV.2. Życie miast w czasie pobytu w nich cesarza

IV.3. Ozdoby i iluminacje miast w czasie pobytu w nich cesarza

V. CESARZ WOBEC GALICJI

V.1. Dary i podarunki cesarskie

V.2. Ewolucja stosunku Franciszka Józefa I do Galicji i jej mieszkańców

VI. OBRAZ WIZYT CESARSKICH W PRASIE, LITERATURZE I SZTUCE

VI.1. Obraz wizyt cesarskich w prasie

VI.1.1. Obraz wizyt cesarskich w prasie codziennej

VI.1.2. Obraz wizyt cesarskich w prasie satyrycznej

VI.2. Obraz wizyt cesarskich w literaturze

VI.2.1. Wizyty cesarskie w literaturze pamiętnikarskiej

VI.2.2. Wizyty cesarskie w utworach poetyckich

VI.3. Obraz wizyt cesarskich w malarstwie

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis ilustracji

Aneks I. Programy wizyt cesarskich w Galicji

Aneks II. Regulamin straży honorowej obywatelskiej powołanej na czas wizyty Franciszka Józefa I w Krakowie w 1880 r.

Aneks III. Listy cesarskie

Aneks IV. Utwory poetyckie pisane w związku z wizytami cesarza Franciszka Józefa I w Galicji