Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Głos - język - komunikacja 2

red. Agnieszka Myszka, red. Ewa Oronowicz-Kida

UNIWERSYTET RZESZOWSKI, 2015
Stron: 214
Dział:
ISBN: 9788379962136
 
 
 

 

SPIS TREŚCI

 

Od redakcji

CZĘŚĆ I

ROZPRAWY

Kazimierz Ożóg, Język jako wartość

Grażyna Gunia, Terapia logopedyczna osób niesłyszących – aktualne zadania i aplikacje na przyszłość

Magdalena Łuniewska, Joanna Kołak, Agnieszka Kacprzak, Marta Białecka-Pikul, Ewa Haman, Zofia Wodniecka, Wyzwania w diagnozie rozwoju językowego dzieci dwu- i wielojęzycznych

Wanda Kostecka, Diagnoza i terapia dysfagii w przypadku dzieci

Izabela Marczykowska, Joanna Marnik, Przegląd rozwiązań umożliwiających komunikowanie się niemówiących dzieci ze znaczną niepełnosprawnością ruchową

Kinga Szymona, Jak pracować z dzieckiem z ADHD?

Natalia Kajka, Trening sukcesu w pracy z dzieckiem z ADHD

Grażyna Cieślik, Rola diety w profilaktyce narządu głosu

 

CZĘŚĆ II

STUDIA PRZYPADKÓW

Aneta Lew-Koralewicz, Rola diagnozy funkcjonalnej w planowaniu terapii logopedycznej dzieci z autyzmem

Anna Kostecka, Psychospołeczne funkcjonowanie dziecka z systemem implantu ślimakowego

Barbara Skarbek-Kostka, Katarzyna Bieńkowska, Zaburzenia mowy i komunikacji poza-werbalnej u dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju o podłożu genetycznym – zespół Retta

Joanna Paluch-Bożek, Katarzyna Bieńkowska, Zaburzenia ogólnorozwojowe związane z zespołem Edwardsa

 

CZĘŚĆ III

GLOTTODYDAKTYKA (SCENARIUSZE ZAJĘĆ)

Agnieszka Myszka, Małgorzata Kułakowska, Anna Jamrozek-Sowa, Pory roku

Małgorzata Kułakowska, Anna Jamrozek-Sowa, Agnieszka Myszka, Polska grzeczność językowa

Anna Jamrozek-Sowa, Agnieszka Myszka, Małgorzata Kułakowska, Czy opakowanie tworzy przedmiot?