Publishing House
Proceed to the Publishing House

Inne miasto / Other City

Elżbieta Janicka, Wojciech Wilczyk

Zachęta, 2016
Page(s): 112
Section:
ISBN: 9788360713822
 
 
 

 

Elżbieta Janicka, Wojciech Wilczyk

Zachęta, 2016

Section:

Page(s): 112

ISBN: 9788360713822

Publikacja towarzysząca wystawie mającej obecnie miejsce w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki nie jest tradycyjnym katalogiem. Książkę otwiera tekst Gabrieli Świtek stanowiący nie tylko opis samego projektu i tłumaczący jego założenia, ale będący rozważaniem o kształtowaniu się współczesnych przestrzeni w historycznych miejscach, na gruzach obciążonych Historią. Publikację zamyka wywiad Lidii Ostałowskiej z artystami. Jednak sedno katalogu kryje się w reprodukcjach zdjęć prezentowanych na wystawie, wraz z ich szczegółowymi opisami. Dlatego właśnie jest to przede wszystkim książka będąca dokumentem, strażnikiem pamięci.