Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

O czym wiedziały tajne służby? Zdumiewająca niefrasobliowść Instytutu Pamięci Narodowej

Henryk Piecuch

Agencja Wydawnicza CB, 2016
Stron: 258
Dział:
ISBN: 9788373391604
 
 
 

 

Henryk Piecuch

Agencja Wydawnicza CB, 2016

Dział:

Stron: 258

ISBN: 9788373391604

Pretekstem do napisania tej książki były wspomnienia M. Kalety pt. Emigrancka spółka "szmugiel", wydane pod auspicjami Instytutu Pamięci Narodowej. W drugiej połowie XX wieku M. Kaleta był inspirowany i kontrolowany przez różne służby specjalne PRL. Jego wiedza opiera się o fakty życzeniowe, a nie realne i nie jest w żaden sposób udokumentowana.H. Piecuch w latach 1980-2014 rozmawiał z gen. Dyw. W. Pożogą, I zastępcą ministra spraw wewnętrznych gen. Cz. Kiszczaka, szefem Służby Wywiadu i Kontrwywiadu MSW, który opowiedział mu, jak sprawy opozycji krajowej i zagranicznej wyglądały z punktu widzenia jego służby. Generał umożliwił tez Piecuchowi kontakt z oficerami operacyjnymi odpowiedzialnymi za poszczególne kombinacje operacyjne oraz odtajnił niektóre materiały.