Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Zmagania powietrzne nad "Krainą porannego spokoju". Działania lotnictwa w wojnie koreańskiej 1950-1953

Piotr Taras

Wydawnictwo Napoleon V, 2016
Stron: 502
Dział:
ISBN: 9788365652560
 
 
 

 

Piotr Taras

Wydawnictwo Napoleon V, 2016

Dział:

Stron: 502

ISBN: 9788365652560

Celem książki jest próba przedstawienia całokształtu działań w wojnie koreańskiej 1950-1953. W miarę możliwości pełnego ukazania operacji lotniczych wojny koreańskiej w pracy zawarto informacje o działaniach prowadzonych przez siły powietrzne wszystkich uczestniczących w niej państwa państw głównie USA, ale ZSRR, ChRL, KRL-D czy Wielkiej Brytanii i Australii.
W rozdziale I przedstawiono przyczyny oraz ogólny zarys przebiegu konfliktu koreańskiego. Rozdziały II, III i IV przedstawiają działania lotnictwa. Zastosowano podział chronologiczno-problemowy, wyznaczony przez najistotniejsze wydarzenia tej wojny, jak wejście do działań lotnictwa ZSRR czy przejście z etapu wojny manewrowej do etapu wojny pozycyjnej. I tak w rozdziale II omówiono działania lotnictwa w okresie do dnia 01 listopada 1950r., w tym działania w początkowym okresie wojny, działania strategiczne przeciwko infrastrukturze przemysłowej Korei Północnej czy pierwsze działania lotnictwa morskiego. W rozdziale II skupiono się na pierwszych operacjach lotnictwa ZSRR oraz udziale lotnictwa USA w odpieraniu ofensywy wojsk chińskich. Rozdział IV omawia operacje prowadzone przez lotnictwo od lipca 1951 do lipca 1953. Skupiono się na przedstawieniu działań w warunkach stabilizacji linii frontu, operacjach przeciwko systemowi transportowemu wojsk ludowych, działaniach nocnych czy działaniach prowadzonych przez lotnictwo pomocnicze, jak rozpoznawcze, transportowe czy działania śmigłowców.
Do książki dołączono liczne załączniki prezentujące między innymi – wykazy jednostek lotniczych, zestawienia zwycięstw powietrznych, dane statystyczne udziału lotnictwa.