Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Res militaris. Studia nad wojskowością antyczną t.III

red. Damian Waszak

Wydawnictwo Tetragon Sp. z o.o., 2015
Stron: 128
Dział:
ISBN: 9788363374372
 
 
 

 

red. Damian Waszak

Wydawnictwo Tetragon Sp. z o.o., 2015

Dział:

Stron: 128

ISBN: 9788363374372

Tom rozpoczyna dział Barbaricum z artykułem Andrzeja Dubickiego, poświęconym tematyce wojskowości dackiej, z uwzględnieniem nie tylko taktyki, ale również uzbrojenia Daków. W kolejnym dziale Daniel Budacz, Sławomir Jędraszek oraz Michał Kowalski przedstawili epizody z epoki hellenistycznej, poruszające w kolejności zagadnienia dotyczące słoni bojowych, statuetek terakotowych wojowników nubijskich oraz wojny domowej toczonej na dalekich kresach antycznego świata w Królestwie Bosporańskim. Dział „rzymski” zaczyna szkic Grzegorza Klejnowskiego o oszczepach welitów, kwestię buntów wojskowych w oparciu o fragment dzieła Herreniusa Modestinusa przedstawił natomiast Michał Faszcza, kolejny szkic autorstwa redaktora tomu opisuje jeden z epizodów wojny domowej toczonej pomiędzy Konstantynem, a Maksencjuszem. Ostatnie dwa teksty – Tomasza Szeląga i Tomasza Sińczaka prezentują postawę armii rzymskiej wobec planów Juliana Apostaty związanych z restytucją religii pogańskich, a także pokój Jowiana wieńczący zapoczątkowaną przez tego cesarza kampanię perską z lat 361–363.

Spis treści:

Barbaricum:

Andrzej Dubicki, „Wojownik dacki – zarys problemu”

Grecja i państwa hellenistyczne:

Daniel Budacz, „Słonie jako nowa formacja elitarna na polu bitwy w początkach epoki hellenistycznej (323-301 r. p.n.e.)”

Sławomir Jędraszek, „Wybrane przykłady terakotowych statuetek wyobrażających wojowników nubijskich z Egiptu okresu grecko-rzymskiego. Przyczynek do dyskusji”

Michał Kowalski, „Wojna domowa w królestwie bosporańskim 310/309 r. p.n.e.”

Rzym:

Grzegorz Klejnowski, „HASTA VELITARIS – pierwsze ostrze armii rzymskiej”

Michał Norbert Faszcza, „Seditiones militiae” w ujęciu Herreniusa Modestinusa (D. 49.16.3.19-20)”

Damian Waszak, „Szarża jazdy Maksencjusza w bitwie pod Augusta Taurinorum”

Tomasz Szeląg, „Armia rzymska wobec planów restytucji religii pogańskiej za cesarza Juliana Apostaty”

Tomasz Sińczak, „Traktat pokojowy cesarza Jowiana”