Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Wpływ Rady Europy na realizację koncepcji bezpieczeństwa demokratycznego w państwach członkowskich

Jakub Robel

Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016
Stron: 351
Dział:
ISBN: 9788380194106
 
 
 

 

Jakub Robel

Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016

Dział:

Stron: 351

ISBN: 9788380194106

Monografia dr. Jakuba Robla jest jedną z pierwszych pozycji poświęconych bezpieczeństwu demokratycznemu. Autor starał się odpowiedzieć na pytanie, jak Rada Europy postrzega kwestię bezpieczeństwa demokratycznego i za pomocą jakich instrumentów oddziałuje na praktykę państw członkowskich w tej dziedzinie. Zasadność opracowania tego tematu jest tym większa, że – jak pokazały lata dziewięćdziesiąte XX wieku w odniesieniu do rozwoju sytuacji politycznej w Europie Środkowej i Wschodniej, a zwłaszcza w państwach bałkańskich – to właśnie w sferze bezpieczeństwa demokratycznego ujawniły się zasadnicze zagrożenia dla bezpieczeństwa i budowy ładu pokojowego, stąd problem ten ma szczególny wymiar nie tylko teoretyczny, ale także praktyczny.