Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej T.2

red. Violetta Wejs-Milewska, red. Ewa Rogalewska

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2016
Stron: 992
Dział:
ISBN: 9788374314633
 
 
 

 

Niniejsza publikacja Paryż - Londyn - Monachium - Nowy Jork. Powrześniowa emigracja na mapie kultury nie tylko polskiej II w sposób naturalny kontynuuje, a także ba­dawczo rozwija oraz pogłębia problematykę wychodźstwa kulturalnego i politycznego II Rzeczypospolitej po 1939 r. Tę tematykę podjęliśmy, wydając w 2009 r. pierwszy tom mo­nograficzny o tym samym tytule, będący owocem interdyscyplinarnej konferencji o podob­nym charakterze. Uważamy, że ponowne skierowanie wysiłku badawczego w obszary zaryso­wane przed siedmioma laty jest wciąż zasadne i pożądane. Przede wszystkim pozwala wzbogacić dzisiejszy, bez wątpienia imponujący, stan wiedzy o emigracji politycznej, kultural­nej (i literackiej) o nowe wątki i sprawy dotąd niepodjęte, a zatem nieznane czy też z rozmai­tych powodów przemilczane, a także twórczo naświetlić problemy, które z dzisiejszej perspek­tywy wydają się istotne. Osobnego znaczenia nabierają podjęte w naszym drugim tomie monografii próby reinterpretacyjne, możliwe dzięki badawczej pracy "u źródła", tj. dzięki eks­ploracji rozmaitych zasobów archiwalnych (autorskich i instytucjonalnych), znajdujących się zarówno za granicą, jak i w kraju. Interesujące, zwłaszcza w tym kontekście, okazało się spoj­rzenie na środowisko wychodźcze przez pryzmat narosłych już interpretacji, utrwalonych przez ponad dwadzieścia pięć lat rozpoznań krajowych i ocen wartościujących ciążących na przyzwyczajeniach recepcyjnych badaczy (wpływając tym samym na nastawienie przygod­nych czytelników literatury emigracyjnej), które - podkreślmy - w równym stopniu wzmac­niają zarówno pozytywne, jak i negatywne stereotypy. Chodzi zwłaszcza o działania i aktyw­ność znanych postaci emigracji niepodległościowej po wrześniu 1939 r.; ta kwestia w podobnym stopniu dotyczy również funkcjonowania samych instytucji poza Polską. (Ze Wstępu).