Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Anthropology of continuity and change. Macedonian Porece 80 years after Józef Obrębski's research

Karolina ed. Bielanin-Lenczowska

Instytut Slawistyki PAN, 2015
Kultura na Pograniczach;
Stron: 228
Dział:
ISBN: 9788364031298
 
 
 

 

 „Książka powstała w ramach projektu badawczego Antropologia ciągłości i zmiany: macedońskie Poreče 80 lat po badaniach Józefa Obrębskiego, realizowanego na Uniwersytecie Warszawskim w latach 2012-2013.

 Naszym celem było stworzenie nowoczesnej monografii okolic, które 80 lat temu badał Józef Obrębski. Cel ten staraliśmy się osiągnąć przez krytyczną analizę materiałów terenowych, które pozyskaliśmy współcześnie, zadając pytania takie same jak te (lub podobne), które stawiał Obrębski. Zajęliśmy się więc tematem rodziny, rytuałów cyklu rocznego, religii, magii czy pozycji kobiety w społeczności wiejskiej. Zarazem jednak badaliśmy problemy współczesne, takie jak przemiany polityczne, ekonomiczne i społeczne związane z rozpadem Jugosławii oraz bolesny proces transformacji ustrojowej w Republice Macedonii” (z przedmowy Karoliny Bielenin-Lenczowskiej i Anny Engelking).

“This book is a result of fieldwork undertaken for the project Anthropology of Continuity and Change: Macedonian Poreče 80 Years after Józef Obrębski's Research” implemented at the University of Warsaw in the years 2012–2013.

Our aim was to create a contemporary monograph on Poreče through critical analysis of collected field material, by posing the same or similar questions as Obrębski did 80 years ago. The research focused primarily on subjects explored by Obrębski, for instance family, yearly rituals, religion, magic, or the position of women in the rural society. Secondly we investigated new topics like the political, economic, and social changes related to the collapse of Yugoslavia and the painful transition process in Macedonia (from the Foreword by Karolina Bielenin-Lenczowska and Anna Engelking).