Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

System parlamentarno-gabinetowy do I wojny światowej

Maciej Rakowski

KANCELARIA SEJMU, 2016
Stron: 404
Dział:
ISBN: 9788376664538
 
 
 

 

Maciej Rakowski

KANCELARIA SEJMU, 2016

Dział:

Stron: 404

ISBN: 9788376664538

Kiedy i gdzie narodziło się wotum nieufności? W jakich okolicznościach kształtowała się zasada politycznej odpowiedzialności rządu przed parlamentem? To pytania o kluczowym znaczeniu dla historii ustroju, a próbę odpowiedzi na nie stanowi książka Macieja Rakowskiego. Autor zajął się relacjami pomiędzy władzą wykonawczą i ustawodawczą w tych państwach europejskich, w których przed I wojną światową narodził się system parlamentarno-gabinetowy (Wielka Brytania, Francja, Włochy, Belgia, Holandia, Szwecja, Norwegia i Dania). Dla porównania przedstawiono również rozwiązania przyjmowane w ustawach zasadniczych innych państw świata, także tak egzotycznych, jak Liberia i Królestwo Hawajów.