Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Oblany egzamin z polityki. O narodzinach, istnieniu i upadkupaństwa polskiego w latach 1806-1874

Lech Mażewski

VON BOROWIECKY S.C. TADEUSZ MAJCHEREK, MARTA MAJCHEREK, 2016
Stron: 318
Dział:
ISBN: 9788360748886
 
 
 

 

W analizowanym okresie Niemcy i Włosi doprowadzili do zjednoczenia ich państw po wielu wiekach rozbicia, Węgrzy uzyskali status współgospodarza w dualistycznej monarchii habsburskiej, a mieszkańcy Finlandii po raz pierwszy w swej historii stworzyli państwo. Polacy natomiast stracili wszystko, co w zakresie istnienia własnego państwa uzyskali w 1807 r., co uległo dalszemu wzmocnieniu w 1815 r., zachowało się po 1832 r. i poddane zostało ustrojowej rekonstrukcji w latach 1861–1862. Zazwyczaj umyka to naszej uwadze, ale jest czymś zupełnie nadzwyczajnym, że inne narody zdołały osiągnąć sukces, a my w tym samym czasie, po udanym starcie, ponieśliśmy spektakularną klęskę.

Spis treści
Od autora
Rozdział I. Prolegomena
Rozdział II. Powstanie Księstwa Warszawskiego
Rozdział III. Jedyna zwycięska wojna Polski w XIX w.
Rozdział IV. Próba ustanowienia Królestwa Polskiego w konflikcie z Rosją
Rozdział V. Uratowanie istnienia Rzeczpospolitej jeden i pół
Rozdział VI. Królestwo Polskie jako państwo polskie
Rozdział VII. Czy w 1815 r. zerwana została ciągłość Rzeczpospolitej jeden i pół?
Rozdział VIII. Wielki książę Konstanty: niewykorzystana szansa Rzeczpospolitej jeden i pół
Rozdział IX. Zagubienie w noc listopadową
Rozdział X. Detronizacja Romanowów
Rozdział XI. Druga wojna z Rosją o niepodległość i powiększenie Królestwa Polskiego Rozdział XII. Ponowne uratowanie istnienia Rzeczpospolitej jeden i pół
Rozdział XIII. Królestwo Polskie w ustrojowopolitycznym zawieszeniu w okresie namiestnictwa Iwana Paskiewicza
Rozdział XIV. Powstanie 1846 r.
Rozdział XV. Wojna wschodnia (1853–1856) a Królestwo Polskie: narodziny ustrojowopolitycznej koniunktury
Rozdział XVI. Realizacja obietnic Aleksandra II z kongresu paryskiego
Rozdział XVII. Próba ustrojowej rekonstrukcji Królestwa Polskiego
Rozdział XVIII. Królestwo Polskie w latach 1815, 1832 i 1861–1862
Rozdział XIX. Ostatecznie oblany egzamin z polityki
Rozdział XX. Likwidacja Królestwa Polskiego
Rozdział XXI. Narodziny, istnienie i upadek państwa polskiego w latach 1806–1874
Bibliografia
Indeks osób