Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Uniwersalne standardy ochrony praw człowieka a funkcjonowanie systemów politycznych w dobie wyzwań globalnych

red. Jerzy Jaskiernia, red. Kamil Spryszak

Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016
Stron: 710
Dział:
ISBN: 9788380192225
 
 
 

 

W tomie Uniwersalne standardy ochrony praw człowieka a funkcjonowanie systemów politycznych w dobie wyzwań globalnych zaprezentowane zostały aksjologia międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka oraz mechanizmy implementacji tych standardów przez takie instytucje, jak: Rada Praw Człowieka ONZ, Komitet ds. Wymuszonych Zaginięć ONZ czy Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy do spraw Sportu. Szczególne znaczenie mają rozważania o wpływie międzynarodowych standardów praw człowieka na funkcjonowanie systemów politycznych w dobie wyzwań globalnych. Uwzględniono takie problemy, jak: tożsamość konstytucyjna państw demokratycznych; prawo do wolności słowa – fundament społeczeństwa demokratycznego; identyfikacja, rejestracja i inwigilacja w państwie nadzoru: bezpieczeństwo jako przesłanka działania organów państwa w sytuacjach kryzysowych czy przeciwdziałanie terroryzmowi a ochrona praw człowieka.

Prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia
dr Kamil Spryszak