Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Narodowy zasób archiwalny i archiwa. Komentarz

Marek Konstankiewicz, Adrian Niewęgłowski

Wolters Kluwer Polska, 2016
Stron: 716
Dział:
ISBN: 9788380920941
 
 
 

 

Marek Konstankiewicz, Adrian Niewęgłowski

Wolters Kluwer Polska, 2016

Dział:

Stron: 716

ISBN: 9788380920941

Książka stanowi pierwsze na rynku wydawniczym omówienie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w formie klasycznego komentarza do poszczególnych przepisów.

Autorzy analizują fundamentalne instytucje ustawy archiwalnej odnosząc się do innych aktów prawnych (m.in. rozporządzeń wykonawczych) istotnych z punktu widzenia stosowania tej ustawy.

W komentarzu uwzględniono najnowsze zmiany w prawie archiwalnym wynikające z:
- ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, wchodzącej w życie 1 listopada 2015 r.,
- ustawy - Prawo restrukturyzacyjne, zmieniającej ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dniem 1 stycznia 2016 r.,
- ustawy o rzeczach znalezionych - w zakresie, w jakim wprowadza ona zmiany w postępowaniu z odnalezionymi materiałami archiwalnymi,
- ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego,
najnowszych aktów wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.