Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Prezydencki dyskurs polityki na obszarze poradzieckim

red. Oliwia Piskowska, red. Piotr Załęski

Aspra-JR, 2015
Stron: 146
Dział:
ISBN: 9788365497048
 
 
 

 

red. Oliwia Piskowska, red. Piotr Załęski

Aspra-JR, 2015

Dział:

Stron: 146

ISBN: 9788365497048

Uwadze Czytelników przedkładamy kolejny, szósty tom serii Kultura i Polityka, realizowanej w Pracowni Kultury Politycznej Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Niniejsze opracowanie jest rezultatem prac naukowych doktorantów i magistrantów poświęconych kwestii dyskursu polityki na obszarze poradzieckim.
Wybór dyskursu prezydenckiego w przypadku niniejszej monografii podyktowany był także faktem, że w systemach politycznych państw poradzieckich pozycja ustrojowa głowy państwa jest znacząca. Nierzadko prezydenci stanowią centrum dyspozycji politycznej, stojąc ponad innymi gałęziami władzy. Z kolei praktyka polityczna pokazuje, że są oni często także jedynymi w państwie (na poziomie centralnym) przywódcami politycznymi, a ich dyskurs jest społecznie słyszalny i słuchany.