Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

O porwaniu Prozerpiny - De raptu Proserpinae

Klaudian Klaudiusz

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, 2016
Rosja. Wczoraj, dziś i jutro;
Stron: 108
Dział:
ISBN: 9788323229636
 
 
 

 

Klaudiusz Klaudian (łac. Claudius Claudianus) był jednym z najwybitniejszych poetów późnego antyku, a jego poezja porównywana była pod względem jakości, już przez mu współczesnych, z dziełami tak uznanych i kanonicznych twórców, jak Homer czy Wergiliusz. Epos mitologiczny „De raptu Proserpinae” jest dzisiaj najbardziej znanym poematem Klaudiana, mimo to doczekał się dotychczas tylko jednego siedemnastowiecznego przekładu na język polski. Niniejsza praca jest próbą opracowania takiego tłumaczenia, które byłoby dostosowane do wymogów współczesnego czytelnika i przypomniało mu pomijane długo dzieło utalentowanego poety schyłku starożytności. Z poematem tym, który stanowi zwieńczenie długiej tradycji literackiej, każdy zainteresowany kulturą antyczną powinien się zapoznać.