Publishing House
Proceed to the Publishing House

Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych. W 110 rocznicę urodziń Profesora Władysława Kuraszkiewicza (1905-1997)

red. Feliks Czyzewski, red. Marek Olejnik, red. Pihan-Kijasowa Alicja

POLIHYMNIA Wydawnictwo, 2015
Page(s): 328
Section:
ISBN: 9788379473090