Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Terminus 2014, t. 16, z.2 (31)

red. Jakub Niedzwiedz

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, 2014
Terminus;
Stron: 258
Dział:
ISBN: 20820984
Wydanie drukowane
 

12,60 11,34

Pozycja dostępna

 

TERMINUS  jest kwartalnikiem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazującym się od 1999 roku. Na łamach czasopisma ukazują się artykuły poświęcone kulturze wczesnonowożytnej (XV–XVIII w.), przede wszystkim w Europie środkowo-wschodniej. Szczególnie interesują nas: literatura, retoryka, historia sztuki, filozofii oraz idei, a także publikacja nieznanych materiałów z epoki.
Każdy zeszyt „Terminusa” składa się z czterech działów: 1. Rozprawy i przyczynki, 2. Artykuły recenzyjne, 3. Omówienia, 4. Edycje i przekłady. Co roku drukowany jest wybór artykułów z danego rocznika.
Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (7 punktów).