Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Okładki płyt. Rzecz o wizualnym uniwersum albumów muzycznych

Mateusz Torzecki

Instytut Kultury Popularnej, 2015
Stron: 334
Dział:
ISBN: 9788393970728
 
 
 

 

Mateusz Torzecki

Instytut Kultury Popularnej, 2015

Dział:

Stron: 334

ISBN: 9788393970728

Książka Mateusza Torzeckiego Okładki płytowe. Rzecz o wizualnym uniwersum albumów muzycznych to pionierska rozprawa, porządkująca nieopisane dotąd przez badaczy rejony kultury popularnej, poświęcona funkcjom użytkowym i wartościom artystycznym okładki płytowej. Autor rekonstruuje historię obwolut płytowych, rozważa zjawisko repetycji jako fundamentalnej zasady obowiązującej w świecie twórców i odbiorców muzyki popularnej, interpretuje najważniejsze w jej dziejach projekty okładek płytowych. Te – jak udowadnia Mateusz Torzecki – wciąż odgrywają ważną rolę w recepcji muzyki, mimo ekspansji nowych sposobów dystrybucji i słuchania.
Książka dofinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.