Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Samorządowe odznaki zaszczytne

Zdzisław Sawicki

Zdzisław Sawicki, 2015
Stron: 208
Dział:
ISBN: 9788392126300
 
 
 

 

Zdzisław Sawicki

Zdzisław Sawicki, 2015

Dział:

Stron: 208

ISBN: 9788392126300

Po ustanowieniu od 1944 roku przedstawicielstw władzy – rad narodowych i ich prawnym usankcjonowaniu na podstawie Konstytucji z dnia 22 lipca 1952 roku Rady Narodowe ustanawiały lokalne odznaczenia w formie odznak dla zasłużonych obywateli. Kolejne akty prawne po reformach administracyjnych państwa sankcjonowały ustanawianie i nadawanie odznak zaszczytnych.
Władze samorządowe określają zasady i regulaminy nadawania odznak, a w sprawach wzoru symboli, na jednostki samorządu terytorialnego został nałożony obowiązek wystąpienia o opinię do ministra właściwego do spraw administracji publicznej, przy którym działa Komisja Heraldyczna, jako jego organ opiniodawczo-doradczy.
W opracowanym katalogu przedstawiono znane do chwili obecnej odznaki honorowe. Układ katalogu alfabetyczny i w kolejności: gmina, powiat, miasto, region, województwo z datami ich ustanawiana.