Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Świat łaciński i Królestwo Armenii cylicyjskiej w latach 1199-1375. Zarys problemu

Maciej Janik

Księgarnia Akademicka, 2014
Stron: 254
Dział:
ISBN: 9788376385297
 
 
 

 

Maciej Janik

Księgarnia Akademicka, 2014

Dział:

Stron: 254

ISBN: 9788376385297

Królestwo Armenii w Cylicji istniejące w latach 1199-1375, z dala od etnicznych ziem Ormian, było istotnym ogniwem uzupełniającym system państw krzyżowców na Bliskim Wschodzie. Wytworzyło ciekawą kulturę o charakterze synkretycznym, łączącą pierwiastki zachodnioeuropejskie z orientalnymi.  Dynastie królewskie cylicyjskiej Armenii posiadały rozliczne więzy pokrewieństwa z innymi rodami panującymi na Bliskim Wschodzie i w Europie. W historii narodów bliskowschodnich nigdy nie doszło do tak zgodnej i wielopłaszczyznowej współpracy, jak między Ormianami z Cylicji a łacinnikami z sąsiednich państewek. Autor stwierdza z przekonaniem, że w tym wypadku zostało w pełni zrealizowane główne hasło wypraw krzyżowych: „przynieść wolność uciskanym przez Saracenów chrześcijanom z Outremer”. Krzyżowcy nie tylko pozwolili Ormianom wyznawać swoją religię, lecz także przyczynili  się do odbudowy ich niepodległego państwa, a w późniejszym czasie pomagali je bronić. W bogatej literaturze dotyczącej wypraw krzyżowych  dzieje Królestwa Armenii w Cylicji są zazwyczaj pomijane lub zaledwie wzmiankowane, dlatego nawet zarys problemu wpływów łacińskich w państwie Ormian przedstawiony w niniejszej książce jest potrzebnym uzupełnieniem badań nad średniowieczną historią Bliskiego Wschodu.

 

Maciej Janik – doktor nauk humanistycznych, popularyzator historii Armenii, uczeń dr. hab. Krzysztofa Stopki, prof. UJ. Jest prezesem Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego i autorem licznych artykułów, opublikowanych głównie w czasopismach związanych z mniejszością ormiańską w Polsce.  Pracuje w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.