Publishing House
Proceed to the Publishing House

Polacy w Kazachstanie jako środowisko wychowawcze

Natalia Rykowska

Wydawnictwo KUL, 2015
Page(s): 242
Section:
ISBN: 9788380610279
 
 
 

 

Natalia Rykowska

Wydawnictwo KUL, 2015

Section:

Page(s): 242

ISBN: 9788380610279

SPIS TREŚCI

Przedmowa (Ks. Edward Walewander)

Wstęp

RODZIAŁ I
ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE 
1. Pojęcie 
2. Rola

ROZDZIAŁ II
KAZACHSTAN JAKO MIEJSCE OSIEDLENIA 
1. Pojęcie geograficzne 
2. Historia 
3. Środowisko kulturowe

ROZDZIAŁ III
LUDNOŚĆ POCHODZENIA POLSKIEGO W KAZACHSTANIE - GENEZA I RYS HISTORYCZNY 
1. Pierwsi zesłańcy pochodzenia polskiego 
2. Deportacja ludności polskiej do Kazachstanu w 1936 r.
3. Masowy wywóz ludności polskiej w latach 1939-1940

ROZDZIAŁ IV
CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA RODZINNEGO W KAZACHSTANIE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ 
1. Liczebność i rozmieszczenie Polaków 
2. Struktura społeczna i ekonomiczna 
3. Wychowanie w rodzinie 
4. Świadomość narodowa

ROZDZIAŁ V
ORGANIZACJE POLONIJNE 
1. Działalność organizacji polonijnych
2. Nauczanie języka polskiego

ROZDZIAŁ VI
ŻYCIE RELIGIJNE POLAKÓW W KAZACHSTANIE 
1. Z dziejów chrześcijaństwa 
2. Praca duszpasterska polskich księży po II wojnie światowej 
3. Odrodzenie i rozwój duszpasterskich struktur kościelnych w Kazachstanie 
4. Pielęgnowanie tradycji religijnych 
5. Znaczenie wizyty Jana Pawła II w Kazachstanie

Zakończenie

Bibliografia 
1. Archiwalia
2. Dokumenty i nauczanie Kościoła
3. Literatura przedmiotu
4. Wspomnienia
Ilustracje
Aneks 
Wykaz skrótów