Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Parysów - dobra ziemskie. Na południowo-wschodnim Mazowszu w XVI-XIX w.

Roman Mazek

POLIHYMNIA Wydawnictwo, 2015
Stron: 384
Dział:
ISBN: 9788378472759
 
 
 

 

Roman Mazek

POLIHYMNIA Wydawnictwo, 2015

Dział:

Stron: 384

ISBN: 9788378472759

Książka przedstawia funkcjonowanie klucza ziemskiego wraz z dziedzicznym miasteczkiem. Bazując na źródłach różnej proweniencji, ze szczególnym uwzględnieniem akt hipotecznych, praca odtwarza sytuację własnościową, gospodarkę oraz stan zadłużenia nieruchomości. Dzięki podjętym badaniom ustalono ciągłość właścicieli dóbr oraz okoliczności ich sprzedaży bądź podziałów. Przeprowadzone badania genealogiczne umożliwiły lepsze naświetlenie wpływu sytuacji danej rodziny na podejmowane decyzje majątkowe. Po raz pierwszy w literaturze historycznej zostało opracowane drzewo genealogiczne rodziny Parysów z ich wywodem od Radzanowskich. Zostały również ustalone lub uściślone dane dotyczące Abramowiczów, Eysymonttów, Linkhauzów, Manowskich, Maszkowskich, Pełczyńskich i Orlewskich.

Pracę wzbogaca 65 szczegółowo opisanych ilustracji. Aneksy i Załączniki zawierają tabele z nazwiskami, mapy oraz tablice genealogiczne.