Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Obserwowanie wyborów jako instrument implementacji międzynarodowych standardów prawnych w dziedzinie demokracji

Kamil Spryszak

Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015
Stron: 270
Dział:
ISBN: 9788380192096
 
 
 

 

Kamil Spryszak

Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015

Dział:

Stron: 270

ISBN: 9788380192096

Monografia dr. Kamila Spryszaka dotyczy jednego z najważniejszych problemów w sferze upowszechniania międzynarodowych standardów demokratycznych. Wolne i demokratyczne wybory są bowiem nie tylko wartościami deklarowanymi w ustrojach państw, ale znajdują też odzwierciedlenie w aksjologii organizacji międzynarodowych - zarówno uniwersalnych (np. Organizacja Narodów Zjednoczonych, Unia Międzyparlamentarna), jak i regionalnych (np. Rada Europy, Unia Europejska, OBWE). Muszą się do nich dostosować państwa członkowskie, co otwiera drogę do międzynarodowej obserwacji wyborów. Formułowane w jej wyniku oceny stanowią ważną przesłankę legitymizacji reżimów politycznych. Autor dokonał analizy tych standardów, a także ukazał reguły międzynarodowego obserwowania wyborów. Na podstawie analizy raportów z misji obserwacyjnych wskazał na funkcje, które one pełnią, a także uwypuklił kierunki doskonalenia procesów wyborczych, wynikające z doświadczeń, jakie niesie międzynarodowe obserwowanie wyborów. Tworzy to istotną przesłankę dla poznania międzynarodowego prawa demokratycznego, które staje się coraz ważniejszym składnikiem współczesnych stosunków międzynarodowych.