Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Oblicza Grzegorza Leopolda Seidlera w powadze i anegdocie

Roman Andrzej Tokarczyk

POLIHYMNIA Wydawnictwo, 2015
Stron: 438
Dział:
ISBN: 9788378471974
 
 
 

 

Roman Andrzej Tokarczyk

POLIHYMNIA Wydawnictwo, 2015

Dział:

Stron: 438

ISBN: 9788378471974

Przedstawiana książka stanowi monografię całokształtu życia i osiągnięć Grzegorza Leopolda Seidlera. Profesor Seidler był teoretykiem państwa i prawa, specjalistą w dziedzinie historii doktryn politycznych i prawnych, autorem publikacji na tematy filozofii prawa, legendą Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i jego rektorem w latach 1959-1969. Profesor był postacią znaczącą, barwną, żywą, wypełniającą swoją bogatą osobowością obszary różnych kręgów lubelskiej i polskiej społeczności nie tylko naukowej, uniwersyteckiej i prawniczej, ale także kręgów władzy, parlamentu, wydawnictw, redakcji gazet i czasopism oraz organizacji opniotwórczo-charytatywnych, jak dawniej YMCA, a obecnie Rotary International.

Seidler wyróżniał się wybitną inteligencją i cechami ponadprzeciętnego polskiego inteligenta jako człowieka wysoko wykształconego, o krytycznym umyśle, oczytanego, kulturalnego, zakorzenionego w tradycji rodzinnej i narodowej, skłonnego do współodpowiedzialności za losy Ojczyzny.