Publishing House
Proceed to the Publishing House

Bezdrożami - w kolizjach - ku wyższości. Nowa ontologia i twórczość

Edward Łazikowski

Novae Res - Wydawnictwo Innowacyjne, 2015
Page(s): 250
Section:
ISBN: 9788379424177
 
 
 

 

Edward Łazikowski

Novae Res - Wydawnictwo Innowacyjne, 2015

Section:

Page(s): 250

ISBN: 9788379424177

Książka, którą oddajemy do rąk czytelnika, jest zestawieniem autorskich poglądów dotyczących teorii bytu. Autor obszernie wyjaśnia ideę fragtorów, koncepcję trójmentu, a także koncepcję sensu istnienia i zmagań ludzkich z przeciwnościami losu, sięgając po przykłady z wielu dziedzin życia i działalności człowieka, natury oraz Wszechświata. Dyskurs przybiera różne formy: od eseju naukowego przez bardziej swobodną i gawędziarską narrację do powieści filozoficznej.

Jak pisze autor we wstępie: „W śladach dostrzegłem realne czasoprzestrzenne byty, wcale nie gorszej kategorii niż inne, lecz mające swoją osobność, która intrygowała i wymagała bliższych wyjaśnień. Wkrótce owe ślady dały się bliżej poznać, odsłaniając swoją historię, piękno i niespożytą moc działania w procesie formotwórczym obejmującym cały bezmiar Wszechświata”.