Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Od traktatu kaliskiego do pokoju oliwskiego. Polsko-krzyżacko-pruskie stosunki dyplomatyczne w latach 1343-1660

red. Almut Bues, red. Janusz Grabowski, red. Krochmal Jacek

WYDAWNICTWO DIG I.DACKA-GÓRZYŃSKA I S.GÓRZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA, 2015
Stron: 412
Dział:
ISBN: 9788371818912
 
 
 

 

Traktat pokojowy jest tylko tak dobry, jak dobrzy są jego negocjatorzy. Od dyplomatów wymagano, aby doprowadzili do kompromisu satysfakcjonującego wszystkie strony rozmów. Musieli rozwikłać i łagodzić skomplikowane, często nawarstwiające się konflikty i cierpliwie szukać możliwych do zaakceptowania przez wszystkie strony rozwiązań, nie dopuszczając do eskalacji pojawiających się napięć. Wymagało to dużej dozy elastyczności i talentów.
        W książce podjęto problematykę nie tyle analizy wydarzeń politycznych, ile okoliczności towarzyszących zawieraniu porozumień między Polską a zakonem krzyżackim, a później Księstwem Pruskim. Z tego względu przedmiotem zainteresowania są takie kwestie jak: preliminaria i negocjacje uzupełniające, kariery dyplomatów, jak też problemy edytorskie i zagadnienia z zakresu dyplomatyki. Książka ukazuje zmiany perspektywy w badaniach historycznych dotyczących problematyki konfliktów i ustanawiania pokoju.

(za Wstępem)