Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Kompendium metod i technik zarządzania. Teoria i ćwiczenia

red. Katarzyna Szymańska

Wolters Kluwer Polska, 2015
Stron: 432
Dział:
ISBN: 9788326434488
 
 
 

 

red. Katarzyna Szymańska

Wolters Kluwer Polska, 2015

Dział:

Stron: 432

ISBN: 9788326434488

Książka stanowi kompendium metod i technik zarządzania przydatnych współczesnym organizacjom. Składa się z 23 bloków tematycznych, ułożonych alfabetycznie. Każdy rozdział obejmuje syntetyczne omówienie teoretycznych podstaw wybranej metody lub techniki zarządzania, wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, listę pytań i poleceń, a także ćwiczenia do wykonania. W rozdziale pierwszym wyjaśniono, czym są metody i techniki zarządzania, zaprezentowano ich ewolucję, definicje i klasyfikacje. Jest on wprowadzeniem do następnych 22 rozdziałów stanowiących trzon książki. Kolejno opisano w nich następujące metody i techniki zarządzania: audyt, benchmarking brainstorming, controlling w organizacjach gospodarczych, diagramy Ishikawy i Pareto, Just in Time, Lean Management, macierz BCG, macierz Hofera, macierz McKinseya, marketing mix, metodę cyklu życia produktu, outsoursing, PEST, pięć sił Portera, reengeneering, Six Sigma, startegiczną kartę wyników, SWOT, TBS, TQM oraz zarządzanie przez delegowanie.