Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Obcy. Perspektywa doświadczenia grupowego

Andrzej Tarczyński

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO, 2014
Stron: 140
Dział:
ISBN: 9788370969561
 
 
 

 

Andrzej Tarczyński

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO, 2014

Dział:

Stron: 140

ISBN: 9788370969561

Podtytuł niniejszej pozycji: Perspektywa doświadczenia grupowego oznacza, iż kwestie „obcego” i „obcości” nie są ujmowane w ramy „socjologii jednostki” czy „socjologii codzienności”, lecz widziane są przez pryzmat przynależności grupowych oraz stosunków między grupami. Stąd powracającym motywem zaprezentowanych na kartach niniejszej pozycji rozważań jest kwestia konstruowania (nabywania) tożsamości grupowej właśnie jako rezultat kontaktu i relacji z „obcymi”. Innymi słowy, to próba przyjrzenia się z bliska problemowi, w jaki sposób doświadczenie „inności” (kulturowej, społecznej, etnicznej) pozwala na uświadomienie sobie ram i granic „własnego” społecznego uniwersum, pozwala na świadome poczucie odrębności, a także próba wyśledzenia, o ile to możliwe, czynników odpowiedzialnych za samo rozróżnienie „swoi−obcy” i za wykreślanie w relacjach międzyludzkich granic obcości.