Publishing House
Proceed to the Publishing House

Rocznik Biblioteki Narodowej XLIV

BIBLIOTEKA NARODOWA, 2013
Page(s): 402
Section:
ISBN: 837261
 
 
 

 

BIBLIOTEKA NARODOWA, 2013

Section:

Page(s): 402

ISBN: 837261

 „Rocznik Biblioteki Narodowej" jest periodykiem naukowym poświęconym szeroko rozumianej kulturze piśmiennej (a także wybranym zagadnieniom historyczno-artystycznym, ikonograficznym i muzykologicznym) oraz jej funkcjonowaniu zarówno w perspektywie historycznej, jak współczesności. Tematyka materiałów zawartych w „Roczniku BN" dotyczy przede wszystkim bibliologii, bibliotekoznawstwa, historii wraz z naukami pomocniczymi, historii sztuki, muzykologii, edytorstwa i prasoznawstwa.