Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Glosariusz terminologii fotochemicznej

Jan opr. Najbar, opr. Andrzej M. Turek

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, 2014
Stron: 282
Dział:
ISBN: 9788323336150
 
 
 

 

Jan opr. Najbar, opr. Andrzej M. Turek

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, 2014

Dział:

Stron: 282

ISBN: 9788323336150

Przedstawiany Czytelnikom Glosariusz terminologii fotochemicznej jest tłumaczeniem opracowania Podkomisji Fotochemii IUPAC opublikowanego w Pure Appl. Chem. 79, 293–465 (2007), zawierającego najnowsze, zaktualizowane zalecenia IUPAC. Jest to już trzecie z kolei rozszerzone opracowanie, w którym dokonano pewnych zmian terminów dotyczących energii promieniowania, tak aby były one w pełni zgodne z nazewnictwem międzynarodowym. W obecnej edycji uzupełniono wiele pozycji bibliograficznych i adresów stron internetowych zawierających wielkości potrzebne w pracy fotochemików i naukowców korzystających z narzędzi i metod stosowanych w badaniach fotochemicznych. Dodano również terminy dotyczące anizotropii molekularnej, wykorzystania światła spolar yzowanego, nieliniowych zjawisk optycznych i obliczeń właściwości wzbudzonych indywiduów chemicznych.