Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Spór konfucjanistów z legistami. W kręgu chińskiej kultury prawnej

Mateusz Stępień

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, 2013
Ex Oriente;
Stron: 274
Dział:
ISBN: 9788323336372
 
 
 

 

Mateusz Stępień

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, 2013

Ex Oriente;

Dział:

Stron: 274

ISBN: 9788323336372

„Kultywowanie postawy etnocentrycznej na niwie umysłowej jest dziś nie tylko niestosowne, lecz także nierozważne. Szeroka, wielodziedzinowa i wieloaspektowa konfrontacja kultury zachodniej z kulturami azjatyckimi to obecnie intelektualna powinność, gdyż skutki zaniechania w tej dziedzinie mogą być wyłącznie negatywne. Dlatego przedsięwzięcie Mateusza Stępnia zasługuje na najwyższe uznanie. Jego książka stanowi milowy krok w dziele przyswajania polskiemu czytelnikowi podstaw chińskiej myśli społecznej, politycznej i prawnej. Daje okazję nie tylko do zapoznania się z odnośnym dziedzictwem Państwa Środka, ale także do jego docenienia, przekonania się, że współtworzący je myśliciele byli pełnoprawnymi członkami dziejowej debaty politologicznej i niejednokrotnie antycypowali idee pojawiające się na Zachodzie.”

Z recenzji dr. hab. Krzysztofa Kosiora, prof. UMCS