Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

WEB 2.0 w działalności usługowej instytucji książki

Magdalena Wójcik

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, 2013
Stron: 236
Dział:
ISBN: 9788323336204
Wydanie drukowane
 

39,90 35,91

Pozycja dostępna

 

Magdalena Wójcik

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, 2013

Dział:

Stron: 236

ISBN: 9788323336204

Przedmiotem rozważań autorki jest sposób wykorzystania środowiska Internetu, w tym szczególnie Web 2.0, w działalności polskich instytucji książki. Głównym celem przeprowadzonych badań było określenie zakresu i form zastosowania mediów społecznościowych w działalności usługowej, informacyjnej, promocyjnej i handlowej instytucji książki w Polsce, z naciskiem na pokazanie różnic w sposobie ich wykorzystania przez podmioty komercyjne i niekomercyjne.

Magdalena Wójcik zrealizowała cele badawcze sformułowane we wstępie swojej publikacji. W badaniach posłużyła się dobrze dobranym do przedmiotu badań paradygmatem badawczym, prawidłowo wykorzystała stosowane w nim metody i narzędzia, dzięki czemu pokazała spójny obraz wykorzystania Internetu w instytucjach książki. Wyniki oraz wnioski z badań są przejrzyście i logicznie zaprezentowane oraz często umieszczone w kontekście sytuacji na świecie w tym zakresie.

Z recenzji dr hab. Ewy Gtowackiej, prof. UMK   
 

Dr Magdalena Wójcik jest asystentem w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania badawcze obejmują problematykę nowych form komunikacji w Internecie, w tym szczególnie mediów społecznościowych i ich związków z działalnością instytucji książki.