Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Wiedza. Studia systematica 3

red. Damian Leszczynski

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 2013
Stron: 376
Dział:
ISBN: 9788322933879
Wydanie drukowane
 

36,00 32,40

Pozycja dostępna

 

Trzeci tom „Studia Systematica” poświęcony jest jednemu z kluczowych zagadnień z zakresu epistemologii — problemowi wiedzy. Zawarte w tomie artykuły ukazują rozmaite filozoficzne próby ujęcia tego problemu, zarówno klasyczne, jak i współczesne, związane z różnymi sposobami rozumienia samej wiedzy i poznania, przedmiotami, jakich wiedza może dotyczyć, jej typami, modyfikacjami oraz warunkami. W tomie zawarte są studia poświęcone systematycznej rekonstrukcji wybranych stanowisk znanych z dziejów myśli filozoficznej (filozofia starożytna, filozofia średniowieczna, neokantyzm, fenomenologia, filozofia nauki), a także rozprawy dotyczące szczegółowych kwestii pojawiających się w ramach tradycyjnych i współczesnych projektów epistemologicznych (problem poznania Boga, zagadnienie samowiedzy, samoświadomości i wiedzy percepcyjnej, status poznania matematycznego, trudności związane z tzw. klasyczną definicją wiedzy, problem sceptycyzmu i relatywizmu, zagadnienie wiedzy utajonej, rozróżnienie na wiedzę teoretyczną i praktyczną).

Spis treści:

Wstęp

ARTUR PACEWICZ, O„klasyczności” klasycznej koncepcji wiedzy

MICHAŁ GŁOWALA, Jak wiedza otwiera człowiekowi oczy? Modus sciendi i metafizyka wiedzy ludzkiej w scholastyce XIII–XVII wieku

PIOTR S.MAZUR, Poznanie Bytu Pierwszego w ujęciu filozofii klasycznej

AGNIESZKA KIJEWSKA, Mikołaja z Kuzy koncepcja doctae ignorantiae: jej źródła i poprzednicy

TOMASZ KUBALICA, Wiedza w neokantyzmie

PIOTR ŁACIAK, Samoświadomość i wiedza. Husserl a problem poznania absolutnej subiektywności

MARIA BIELAWKA, Samowiedza w Husserlowskiej fenomenologii

MAREK ROSIAK, Z archeologii wiedzy. Zarys konstytucji przedmiotu spostrzeżenia zmysłowego

LESZEK KOPCIUCH, Wiedza moralna w koncepcjach niemieckiej etyki fenomenologicznej. Wybrane zagadnienia

MAREK SIKORA, Problem wiedzy w świetle matematycznej i eksperymentalnej tradycji badawczej

MATEUSZ KOTOWSKI, Status wiedzy naukowej w filozofii konwencjonalistycznej

ZBIGNIEW PIETRZAK, Wiedza jako wielość obrazów. Perspektywa ewolucyjna

JACEK WOJTYSIAK, EWA ODOJ, Jak udoskonalić klasyczną definicję wiedzy?

JAN WOLEŃSKI, Logika epistemiczna i sceptycyzm

DAMIAN LESZCZYŃSKI, Wiedza, relatywizm i sceptycyzm

CEZARY MORDKA, Wiedza emocjonalna

SZYMON WRÓBEL, Wokół pojęcia wiedzy utajonej

PAWEŁ KAWALEC, Replikowalność wiedzy a transhumanistyczny stan osobliwości

MAGDALENA ŻARDECKA-NOWAK, Skuteczność polityczna i prawda naukowa, czyli jak to, co praktyczne łączy się z tym, co teoretyczne

Indeks nazwisk

Indeks pojęć