Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Historia Bałkanów XX w.

Barbara Jelavich

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, 2005
Historiai;
Stron: 491
Dział:
ISBN: 9788323320432
Wydanie drukowane
 

46,00 41,40

Pozycja dostępna

 

Barbara Jelavich

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, 2005

Historiai;

Dział:

Stron: 491

ISBN: 9788323320432

 Książka opisuje historię głównych narodowości bałkańskich – Albańczyków, Bułgarów, Chorwatów, Greków, Rumunów, Serbów i Słoweńców – w XVIII i XIX wieku, historię bałkańskich ruchów narodowych, ich sukcesy i porażki do roku 1900, oraz miejsce związanych z nimi wydarzeń w ówczesnych stosunkach międzynarodowych. Na początku omawianego okresu ludy te znajdowały się pod panowaniem osmańskim bądź habsburskim – stąd odmienne warunki panujące w obu imperiach i związane z nimi odmienne doświadczenia narodowe.

Autorka położyła nacisk na ruchy narodowościowe, ich programy i wypływającą z nich działalność powstańczą. Stopniowy rozpad Imperium Osmańskiego i powstania narodowe stały się przyczynami sporów między wielkimi mocarstwami. Tak zwana kwestia wschodnia – dominujący motyw debat i stosunków międzynarodowych w obu stuleciach – skupiała na Bałkanach uwagę międzynarodowej opinii publicznej i sprawiała, że rejon ten uznano za źródło niepokojów i destabilizacji w Europie.