Publishing House
Proceed to the Publishing House

Kościoły i klasztory t.2/3 Miasto Słonim

red. Jan Ostrowski

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KULTURY W KRAKOWIE, 2013
Materiały do dziejów sztuki sakralnej;
Section:
ISBN: 9788363463052
Printed edition
 

40,01 PLN 36,01 PLN

In Stock

 

 Publikacja jest owocem trwającego 3 lata (1995–1998) projektu badawczego, poświęconego zabytkom sztuki sakralnej na terenach dawnego woj. nowogródzkiego. W r. 2009, podczas kontrolnego objazdu redakcyjnego, materiały zostały zweryfikowane, zaktualizowane i uzupełnione; w latach 2009-2012 znacznie też poszerzono zakres kwerend źródłowych.  Tom 3 serii prezentuje zabytki Słonimia: kościół p.w. Św. Andrzeja Apostoła, kościół p.w. Znalezienia Krzyża Św. i  klasztor Benedyktynek, kościół p.w. trójcy Św. i klasztor Bernardynów, kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Marii Panny i klasztor Bernardynek, kościół p.w. Bożego Ciała i klasztor Kanoników Laterańskich, kościół filialny p.w. Najśw. Marii Panny Królowej Pokoju i dawna misja jezuicka w Albertynie,  kościoły i klasztory niezachowane oraz  kapliczki przydrożne.