Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Integrowanie kompetencji lingwistycznych w glottodydaktyce na przykładzie nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego

Ewa Lipińska, Anna Seretny

Księgarnia Akademicka, 2013
Biblioteka LingVariów. Glottodydaktyka;
Stron: 230
Dział:
ISBN: 9788376382654
 
 
 

 

 Integrowanie kompetencji... to praca poświęcona zintegrowanemu podejściu do nauczania części systemu językowego, które przyczynia się nie tylko do podniesienia efektywności procesu dydaktycznego, lecz także sprawia, że staje się on bardziej przyjazny i użyteczny dla samych uczących się. Dzięki sprzężonemu nauczaniu podsystemów języka są oni bowiem w stanie szybciej dostrzegać relacje między tym, co słyszą/mówią, a tym, co widzą/piszą, i w rezultacie pełniej rozwijać kompetencję lingwistyczną, bez której osiągnięcie biegłości językowej nie jest możliwe.

W książce ukazanych zostało wiele sposobów łączenia technik rozwijających poszczególne umiejętności językowe, zaś proponowane w niej rozwiązania dydaktyczne pokazują, jak w naturalny sposób włączyć ćwiczenia językowe, mające sensu stricto charakter przedkomunikacyjny, w tok zajęć rozwijających sprawności językowe.