Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Języki słowiańskie w ujęciu socjolingwistycznym. Prace przygotowane na XV Międzynarodowy Kongres Slawistów Mińsk 2013

red. Halina Kurek

Księgarnia Akademicka, 2012
Biblioteka LingVariów;
Stron: 296
Dział:
ISBN: 9788376382371
 
 
 

 

red. Halina Kurek

Księgarnia Akademicka, 2012

Biblioteka LingVariów;

Dział:

Stron: 296

ISBN: 9788376382371

W dobie przemian społeczno-ekonomicznych, a także w dobie globalizacji języka i kultury, socjolingwistyka, ustalająca relacje między rozwarstwieniem społecznym a odmianami językowymi, stała się jedną z najważniejszych gałęzi językoznawstwa. Jest to zarazem nauka i metoda badawcza opisująca, z punktu widzenia socjologii, procesy zachodzące w miastach oraz na wsi. Socjolingwistyka jest więc tą dziedziną wiedzy, która pozwala porównywać ewolucję różnych języków oraz uchwycić podobieństwa i różnice w ich rozwoju wywołane podobnymi czynnikami społecznymi.