Publishing House
Proceed to the Publishing House

Wokół Krasińskiego

red. Małgorzata Sokalska

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, 2012
Page(s): 252
Section:
ISBN: 9788323334033
Printed edition
 

37,80 PLN 34,02 PLN

In Stock

 

red. Małgorzata Sokalska

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, 2012

Section:

Page(s): 252

ISBN: 9788323334033

 Książka Wokół Krasińskiego to zbiór studiów poświęconych związkom poety z kulturą francuską i zachodnioeuropejską literaturą romantyczną, rozważaniom nad jego stosunkiem do historii oraz nad dramatami i ich dziejami scenicznymi, wreszcie lekturom zbiorów korespondencji.

 
„Zgromadzone w tomie prace prezentują duże zróżnicowanie tematyczne i koncentrują się na różnych wymiarach pisarstwa i biografii Krasińskiego, łączy je jednak intencja wyjaśnienia lub co najmniej postawienia analizowanego tematu w nowym lub zmodyfikowanym świetle.
Tom Wokół Krasińskiego rysuje się jako propozycja książki wielotematycznej, lecz umiejętnie »ujarzmionej«. Zadaje ciekawe pytania, wraca do kwestii pozornie rozwiązanych i wytycza im drogi nowych ujęć".
Z recenzji dr hab. Elżbiety Nowickiej, prof. UAM